نمایش 1–12 از 15 نتیجه

قلموی سمور پرداز 716557

199,000 تومان221,000 تومان
نوع محصول

قلموی دست‌ساز

جنس

موی سمور

کاربرد

پرداز

اندارۀ سر قلمو

بلند , خیلی کوتاه , کوتاه , متوسط , نیش طلا

مشحصات دسته

اتصال فلزی , چوبی , مقاوم

برند

عطر ترنج

ساخت

اصفهان

قلموی سمور حلکاری 716556

199,000 تومان221,000 تومان
نوع محصول

قلموی دست‌ساز

جنس

موی سمور

کاربرد

حلکاری

اندارۀ سر قلمو

بلند , خیلی کوتاه , کوتاه , متوسط , نیش طلا

مشحصات دسته

اتصال فلزی , چوبی , مقاوم

برند

عطر ترنج

ساخت

اصفهان

قلموی سمور دورگیری 716555

179,100 تومان221,000 تومان
نوع محصول

قلموی دست‌ساز

جنس

موی سمور

کاربرد

دورگیری

اندارۀ سر قلمو

بلند , خیلی کوتاه , کوتاه , متوسط , نیش طلا

مشحصات دسته

اتصال فلزی , چوبی , مقاوم

برند

عطر ترنج

ساخت

اصفهان

قلموی گربه پرداز 717037

169,000 تومان199,000 تومان
نوع محصول

قلموی دست‌ساز

جنس

موی گربه

کاربرد

پرداز

اندارۀ سر قلمو

بلند , خیلی کوتاه , کوتاه , متوسط , نیش طلا

مشحصات دسته

اتصال فلزی , چوبی , مقاوم

برند

عطر ترنج

ساخت

اصفهان

قلموی گربه حلکاری 717036

169,000 تومان199,000 تومان
نوع محصول

قلموی دست‌ساز

جنس

موی گربه

کاربرد

حلکاری

اندارۀ سر قلمو

بلند , خیلی کوتاه , کوتاه , متوسط , نیش طلا

مشحصات دسته

اتصال فلزی , چوبی , مقاوم

برند

عطر ترنج

ساخت

اصفهان

قلموی گربه دورگیری 717035

169,000 تومان199,000 تومان
نوع محصول

قلموی دست‌ساز

جنس

موی گربه

کاربرد

دورگیری

اندارۀ سر قلمو

بلند , خیلی کوتاه , کوتاه , متوسط , نیش طلا

مشحصات دسته

اتصال فلزی , چوبی , مقاوم

برند

عطر ترنج

ساخت

اصفهان

قلموی مصنوعی پرداز جوگندمی 71809446

66,000 تومان
نوع محصول

قلموی دست‌ساز

جنس

موی مصنوعی

کاربرد

پرداز

اندارۀ سر قلمو

بلند , خیلی کوتاه , کوتاه , متوسط , نیش طلا

رنگ

جوگندمی

مشحصات دسته

اتصال فلزی , چوبی , مقاوم

برند

عطر ترنج

ساخت

اصفهان

قلموی مصنوعی پرداز سفید 71809343

186,000 تومان199,000 تومان
نوع محصول

قلموی دست‌ساز

جنس

موی مصنوعی

کاربرد

پرداز

اندارۀ سر قلمو

بلند , خیلی کوتاه , کوتاه , متوسط , نیش طلا

رنگ

سفید

مشحصات دسته

اتصال فلزی , چوبی , مقاوم

برند

عطر ترنج

ساخت

اصفهان

قلموی مصنوعی پرداز نارنجی 71809240

186,000 تومان199,000 تومان
نوع محصول

قلموی دست‌ساز

جنس

موی مصنوعی

کاربرد

پرداز

اندارۀ سر قلمو

بلند , خیلی کوتاه , کوتاه , متوسط , نیش طلا

رنگ

نارنجی

مشحصات دسته

اتصال فلزی , چوبی , مقاوم

برند

عطر ترنج

ساخت

اصفهان

قلموی مصنوعی حلکاری جوگندمی 71809445

66,000 تومان
نوع محصول

قلموی دست‌ساز

جنس

موی مصنوعی

کاربرد

حلکاری

اندارۀ سر قلمو

بلند , خیلی کوتاه , کوتاه , متوسط , نیش طلا

رنگ

جوگندمی

مشحصات دسته

اتصال فلزی , چوبی , مقاوم

برند

عطر ترنج

ساخت

اصفهان

قلموی مصنوعی حلکاری سفید 71809342

186,000 تومان199,000 تومان
نوع محصول

قلموی دست‌ساز

جنس

موی مصنوعی

کاربرد

حلکاری

اندارۀ سر قلمو

بلند , خیلی کوتاه , کوتاه , متوسط , نیش طلا

رنگ

سفید

مشحصات دسته

اتصال فلزی , چوبی , مقاوم

برند

عطر ترنج

ساخت

اصفهان

قلموی مصنوعی حلکاری نارنجی 71809239

186,000 تومان199,000 تومان
نوع محصول

قلموی دست‌ساز

جنس

موی مصنوعی

کاربرد

حلکاری

اندارۀ سر قلمو

بلند , خیلی کوتاه , کوتاه , متوسط , نیش طلا

رنگ

نارنجی

مشحصات دسته

اتصال فلزی , چوبی , مقاوم

برند

عطر ترنج

ساخت

اصفهان